งานถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดพะยอม จ.พระนครศรีอยุธยา
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ 3000 ANSI+จอ 200 นิ้ว 2ชุด )