ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณธนัตถ์นันท์&คุณสมหวัง ณ วปอ.
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์+จอภาพ)