งานฉลองวันเกิด 72 ปี คุณย่าทองขาว
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 2000 ANSI + จอ 120 นิ้ว)