ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสระหว่างคุณ ปิยวรรณ & โชติวัฒน์
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 2200 ANSI+จอ 120 นิ้ว)