ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณมลิวรรณ กับคุณอนุชาติ สโมสรการท่าเรือ
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์+จอ 120 นิ้ว)