ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณตวงพร & คุณพิเชษฐ์ิ ณ.อาคารศรีจุลทรัพย์
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์)