ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรส
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 2200+จอภาำพ 120 นิ้ว+ ถ่ายทอดสดตลอดงาน)