ภาพบรรยากาศงานแต่งงาน คุณสุธิดา&คุณธีรยุทธ กรมทหารรราบที่ 11
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ + จอโปรเจคเตอร์)