ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสระหว่างคุณ K&D
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 2200+จอภาพขนาด 150 นิ้ว + ถ่ายทอดสดหน้างานและพิธีการบนเวที)