ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสระหว่างคุณ เบญวรรณ & ปราโมช
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 2000 ANSI)