งานแข่งขันหุ่นยนต์ของสมาคมหุ่นยนต์ไทย ณ พันธ์ทิพย์ ประตูน้ำ
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 3000 ANSI +จอฉายหลัง 150 นิ้ว 1ชุด จำนวน 2 วัน)