ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณพรสวรรค์ & คุณสุนทร ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านพักทหารเรือ
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ 2000 ANSI + จอ 200 นิ้ว)

 

ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณกรปรียา & คุณสุรพงษ์
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ 2200 ANSI+จอ 120 นิ้ว+ ถ่ายวีดีโอพร้อมถ่ายทอดสดหน้างาน)