ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณไพลิน &คุณวรเชษฐ์ มทบ.สนามเป้า
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์)