ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสระหว่างคุณเบญจพร & คุณถกนธ์
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 1500)