งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 51 ของ รพ.พระมงกุฎเกล้า์
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 3000 ANSI +จอฉายหน้า 200 นิ้ว 4 ชุด)
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 3000 ANSI +จอฉายหลัง 200 นิ้ว 1 ชุด)
ถ่ายวีดีโอพร้อมถ่ายทอดสดตลอดงาน