ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสระหว่างคุณอภิพร & คุณสมชาย ณ โรงแรมมิราเคิล
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร)