ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณฐิตาภรณ์&คุณก่อศักดิ์ ณ สโมสรข้าราชบริพาร
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์+จอขนาด 120 นิ้ว)