ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรส
(ใช้บริการโปรเจคเตอร์ขนาด 2500+3000ง)