ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณดวงพร&ร.ท.ธนะพงษ์ กรมยุทธโยธาทหารบก
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ + ถ่ายทอดสดขึ้นจอโปรเจคเตอร์)