ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณฝ้าย&คุณอบ ร.ร.เดอะแกรนด์ รัชดา
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์)