ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสระหว่างคุณธนัญญา & คุณวุฒิพงษ์์ ณ สวนหลวง ร.9
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 1500+จอภาพ+ถ่ายทอดสด)