งานแต่งงานที่ร้าน Fogo Vivo
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 2000 ANSI + จอ 120 นิ้ว 3 ชุด + ถ่ายวีดีโอ)