งานแนะนำเดโล่ สปอร์ต 10 w-30 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ 3000 ANSI+จอ 200 นิ้ว 2 ชุด + ถ่ายทอดสดตลอดงาน)