ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสระหว่างคุณ ศุภลักษณ์& ศักดิ์ชัย
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์ขนาด 2200 ANSI)