ภาพบรรยากาศงานแต่งงานคุณกาญดา & คุณ Ruel ณ โรงแรมสุโขทัย
(ใช้บริการเช่าโปรเจคเตอร์)