งานลอยกระทงชมจันทร์ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
(โปรเจคเตอร์ 3000 ANSI+จอ 200 นิ้ว 2 ชุด + ถ่ายทอดสดตลอดงาน)