งานมงคลสมรสระหว่างคุณสุนันทา& คุณวิมล
ณ สโมสรการประปานครหลวง
วันที่ 8 พ.ย.2551